Teknik Bilgi Tablosu

TEKNİK BİLGİ TABLOSU
dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan yalıtım malzemelerinin teknik özellikleri

TS EN 13499; Binalar için ısı yalıtım
malzemeleri - Ekspande polistiren esaslı
dış cephe ısı yalıtım sistemleri
TS EN 13500; Binalar için ısı yalıtım
malzemeleri - Mineral yün (taşyünü) esaslı
dış cephe ısı yalıtım sistemleri
Yüzeylere dik çekme mukavemeti
(dübelli ve yapıştırmalı tespit)
≥ 100 kPa
≥ 7,5 kPa
Boyutsal kararlılık
± % 0,2 ≤ % 1
Karesellik (gönyeden sapma) ± 2 mm / m
≤ 5 mm / m
Düzlemsellik ± 5 mm < 6 mm
Boy toleransı
± 2 mm ± % 2
En toleransı ± 2 mm ± % 1,5
Kalınlık toleransı ± 1 mm + 3 / -1 mm
Basma dayanımı - ≥ 10 kPa
Daldırmayla uzun süreli su emme ≤ 0,5 kg / m2
< 3 kg / m2
Yangın Sınıfı (DIN 4102) B1 - Zor alevlenici A - Yanmaz
(TS EN 13501-1) E A1
* Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlıkları TS 825 - Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı'na göre belirlenmelidir.