Yüzey Teşhisi

Yüzeylerin teşhis edilmesi ve hazırlanması

Yüzey Tespiti

Eski ve yeni yapılarda terratherm-manto dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamadan önce, yüzeylerin uygunluğuna dikkat edilmeli veyüzeyler uygulama için hazırlanmalıdır. Aşağıdaki test yöntemleri, uygulama öncesi yüzey teşhisini kolaylaştıran yöntemlerdir.

Yüzey Temizliği Testi

Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır.

Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için elle ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçilmelidir.

Yüzey Sağlamlık Testi

Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve dolayısıyla çatlaklar oluşmaması için yüzey sağlam olmalıdır.

Sert ve sivri uçlu bir aletle birçok noktadan gelişigüzel ve farklı derinliklerde yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

Yüzey Emiciliği Testi

Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır.

Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği kontrol edilmelidir.

Yüzey Düzgünlüğü Testi

Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır.

Mastar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir.

Bu testler, bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır.

Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlak surette arındırılmalıdır.

Toprak Altı, Dış Duvar ve Subasman Hazırlığı

Toprak altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için ekstrüde polistiren levhalar (İzocam Manto Foamboard) kullanılır.

Subasman HazılığıToprak altı dış duvarlarda yüzey sıva ile düzeltildikten sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri (İzocam İzosu), duvar dış yüzeyine şamülo alevi ile ısıtılarak yapıştırılır.

Polimerik bitümlü membran üzerine Foamboard ısı yalıtım levhaları serbest olarak yerleştirilir. Bu uygulamada, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Subasman HazılığıDiğer bir yöntem ise, ısı yalıtım levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılmasıdır. Daha sonra baskı duvarı örülerek toprak dolgu yapılması tamamlanır.

Duvarın toprağa yakın subasman bölgelerinde ise, cephede oluşturulan başlangıç profilinden başlamak üzere, ısı yalıtım levhaları bitümlü örtü üzerine yapıştırılır.

Manto Foamboard üzerinde donatı katmanları oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır.

Subasman yüksekliği en az 30 cm. olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarda, gerekse subasman kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı

  • terratherm-manto uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygulamasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.
  • Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hiza alınmalıdır.
  • Sistemin, terratherm-manto uygulanmayacak bölümlerle kesiştiği noktalarda mutlaka uygun profiller kullanılarak ya da sıva ile kapatılarak ısı yalıtımının sürekliliği ve kalitesi korunmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için bu bölümler üzerleri örtülerek korunmalıdır.
  • Mantolama yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
  • Mantolama yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
  • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemde en az 5 cm dışarıda olmalıdır.
  • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (delikler eğri açılarak) su sızması engellenmelidir.
  • Cepheyi, güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
  • Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır. Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5° C ile +30° C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil, donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır. Ürünlerin raf ömürleri weber.therm.flex için kuru ve serin ortamda, ambalajlarının ağızının açılmaması koşuluyla üretim tarihiden itibaren 6 ay, weber.therm 310, weber.therm A1, weber.therm 320 ve weber.therm B1 astarlar ve diğer son kat alternatifleri için ise kuru ve serin ortamda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Uygulamaya başlamadan önce ve uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistiren esaslı ısı yalıtım malzemeleri olan Ekstrüde Polistren (XPS) ve Ekspande Polistren (EPS) ısı yalıtım malzemeleri ise uzun süre güneşin zararlı etkenlerine karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yapıştırılan levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa cepheler örtülerek, levhalar güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.