Teras Çatı Levhası - Taş Yünü

Teras Çatı Levhası

İzocam Taşyünü Çatı Levhaları çıplak ve/veya bitüm kaplı, yüksek yoğunlukta, taşıma gücü yüksek taşyünü levhalardır.

Bitümlü Teras Çatı Levhaları'nın bir yüzü, sıcakta eriyen bir film tabakası tarafından korunan bitüm emdirilmiş camtülü kaplıdır. Bu kaplama, üzerine gelecek su yalıtım katmanı için sağlıklı bir yapışma yüzeyi sağlamaktadır.

Teras Çatı Levhası

İnce polipropilen film tabakasının şalümo alevi ile yakılmasından sonra, ayrıca bir yapıştırıcı bitüm tabakasına gerek kalmadan, son su kesici tabaka rahatlıkla Taşyünü Bitümlü Teras Çatı Levhası üzerine yapıştırılarak uygulanmaktadır.

Bu sistemin sağladığı üstünlükler şunlardır:

  • Hava şartlarına bağımlı kalınmadan ısı ve su yalıtımı yapılabilmektedir.
  • Şalümo alevi ile yapıştırma, yalıtım uygulamalarına hız kazandırmakta ve zamandan büyük tasarruf sağlanmaktadır.
  • Su yalıtımı uygulamalarında çok defa sorun oluşturan bitüm hazırlama işlemi ortadan kalkmaktadır.
  • Taşyünü Bitümlü Teras Çatı Levhaları çağdaş ısı ve su yalıtımı uygulamalarını temsil etmektedir.

Kullanım Alanları:

Metal, beton ve ahşap teras çatıların ısı yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla.