Yangın İzolasyonu

Genel Bilgiler

Yangın İzolasyonuEvlerdeki her tür mobilya, perde, duvar kağıdı gibi eşyaların tümü yanıcıdır. Yangınlar için gereken oksijen ise havada bulunur. Sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynakları, bazı kimyasal tepkimeler ve sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan ısılar ile yanıcı maddelerin herhangi bir şekilde tutuşma sıcaklığına gelmesi yangının başlamasına neden olur.

Yanıcı maddelerin ve oksijenin hayatın vazgeçilmez birer parçası olduğu düşünülürse ve yanıcı maddeleri tutuşturabilecek enerjiyi sağlayabilecek teknolojik aletlerin çevremizi sardığı göz önüne alınırsa, aslında yaşanılan mekanlarda yangın çıkma olasılığı sanıldığı kadar düşük değildir. Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere "yangın yalıtımı" denir.

Yangın İzolasyonuAşağıda başlıkları bulunan konular ile ilgili detaylı bilgi almak için kaydet linkine tıklayarak, ilgili dosyayı indirebilirsiniz.

  • Yangın Yalıtımı Can Güvenliği Sağlar
  • Yangın Yalıtımı Mal Kayıplarını Azaltır
  • Yangın Yalıtımı Nasıl Yapılır?
  • Yangın Yalıtım Ürünleri
  • Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar
  • Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar
  • AB İle Uyumluluk
  • Standart Eksikliği

İzolasyon dünyası dergisi'nde yayımlanmış Uygulama dosyaları: