Dupan - Cam Yünü

İzocam Dupan her iki yüzü camtülü kaplı ve silikonlu olarak imal edilir. Dupan Levhaları, nemi ve suyu reddedici özelliği dolayısıyla, bina dış kaplama yüzeyinde ortaya çıkabilecek bir hasardan meydana gelebilecek bir su sızıntısı dahi, bünyesine kabul etmeyerek, daima kuru kalmasını ve bunun sonucu yalıtım özelliğinin etkilenmemesini sağlar. Her iki yüzünün camtülü kaplı olması nedeniyle, tutulması ve uygulanması daha kolaydır. Dupan Levhalarıyla en hızlı şekilde, en az yer kaybı ile en yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlanır. Dupan Levhaları kolay kesilir, uygulamada zayiat vermez, her parçası değerlendirilir, elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyi yerleşir, uygulanması çok kolaydır. Bu sayede süratli montaj imkanı sağlanarak, işçilikten tasarruf edilir.

Kullanım Alanları:

  • Dış Duvarlar: Beton veya tuğla dış duvarlarda iki duvar arasında su itici, silikonlu ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak,
  • Hafif Bölme Duvarlar: Çift cidarlı sandviç alçı duvar panoları arasında ses ve ısı yalıtım malzemesi olarak,
  • Akustik amaçlı, çeşitli kaplamalar arkasındaki uygulamalarda,
  • Çeşitli sıcaklık kaynaklarında ısı tutucu ve yansıtıcı olarak.